ganjarkurnia.unpad.ac.id


Ganjar Kurnia

SAJAK SAJAK SUNDA

Posted in Sajak-sajak Sunda by Ganjar Kurnia on the February 3rd, 2007

I
Gerem

Sanajan dibekem
Masih bisa ngagerem

Gerem leuwih rosa
Batan heurasna carita

Sanajan ditemprang
ditengkas
kuda-kuda istiqomah
nanceb
dipaseuk alif mim kalimah syahadah
nu dijiadkeun kana embun-embunan
mangsa waruga, anyar
pinanggih jeung alam pawayangan

kakawasaan bisa nandasa raga
ngakaya jiwa
tapi mo bisa ngagunasika pikiran mardika:
rohna ngalalana, nyusupkeun
geter –geter sungapan kamanusaan
kana
unggal sungsum
unggal renghapan

hiji ditandasa
mangyuta ganti
antri
ngeupeul peureup nembang durma
nyingraykeun kapetengan

II
Sataun Jeprut

Sora bedil lodong nu ngabeledag neumbag jajantung
muncratkeun
daki-daki kalaipan
ngabudahkeun cimata mendet
ngabanjiran diri
tilelep — laput
ka tungtung buuk

aleu-aleu sora walilat
kawas ngaléléwé:

unggal lebaran
cimata deui
cimata deui

ti lebaran ka lebaran
nyolédat deui
nyolédat deui

kertas kapitrahan
nu diilo dibulak-balik salila ied
belewuk pinuh kokotor

lapar puasa
ditambah ibadah (nu belang betong)
teu ngabual
hutang dosa sataun jeput

sataun deui
jeprut!

III

Sajak Bangkarak

Sajak pondok - Sajak nyogok
Sajak panjang- Sajak nyugak
Mun teu nyogok - Mun teu nyugak
Sajak ukur bangkarak

IV

Rumasa

Naon hartina kula
Nyusun kalimah taya kabisa
padahal Alloh, nyipta
dunya katut eusina
ukur ngucap:
kun fayakun

V
Era

Neangan diri sorangan
patepung
jeung lalampahan
luar leor
teu uyahan

VI

Lus Les

roh nu ditiupkeun
kana raga nu pinasti mapagkeun pati
kawas kalangkang wayang
dina layar belewuk
katebak angin
lus les
lus les

VII

Ulang Taun

Poe ngagilinding
nyipuh buuk pulas kulawu
meotan kulit - ngaregas tulang

VIII

Huis

Basa ukur hiji dua
sok pareng dicabutan
Basa beuki ngalobaan
Umur teu bisa dibohongan

IX

Poho

paris
maragatkeun kasadaran:
poe teh, kawas
laut tanpa tungtung
tempat pamayang balayar tanpa tujuan
poho ka pangbalikan

X

Alhamdulillah - alhamdulillah?

rambut ditutup rapet
ku jilbab
acuk nyitak
bujal ngajorelat - aya nu ngajepat
alhamdulillah
alhamdulillah?

XI

Boa - Boa

Kuhoyong sajadah
janten “alketip ngapung”
jajap waruga
deuheus Salira
ka Sidratul Muntaha

Raga madep Kabah - Baetullah

Kalimah takbir di ucap
babacaan dilenyepan
maca ayat ditarikkeun - ditutup ku aweh salam
tapi,
emutan
angger ngalalana
kamamana-kamamana

Gusti,
Rakaat demi rakaat
nu diadegkeun
to’at dawuh Isro Miraj
boa - boa
ngan saukur, dianggap
olah raga
ku Salira
boa-boa
boa-boa

XII

CIKARACAK

Cikaracak ngarakacak
leuweung dibukbak
huluwotan ngoletrak
caina teu ngeclak
kampung burak
rahayat ngoceak
para kglomerat: curak-curak
sila andekak

Naha kudu nungguan rahayat barontak
lamun cikaracak caina hayang ngeclak, atawa:
kudu aya tangkurak dekok
dibeletak batu cikaracak
nu lawas teu manggih
tiisna keclak cai :
cikaracak

Lamun rahayat ngoceak
Cikaracak ngarakacak
pamingpin milu andekak
naha urang ge cukup calawak

19 Responses to 'SAJAK SAJAK SUNDA'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'SAJAK SAJAK SUNDA'.

 1. Maman Gantra said,

  on February 4th, 2007 at 9:14 pm

  Kayungyunlah si Akang mah. Sanaos tos janten urang Paris ge getih Sunda-na teu pareum-pareum. Wilujeng, Kang. Diantos seratan-seratan sanesna.

  Baktos,
  Pun Maman

 2. wawan ajen said,

  on April 3rd, 2007 at 3:11 pm

  uluk salam miwah hormat,
  ngiring bingah pisan ku ayana seratan-serat Pa Ganjar, komo eta palebah sajak-sajakna mani nembrag pisan kanu tungtung jajantung. punten wae neda widi pami sajakna dipublikasikeun ku abdi di panggung ngalangkungan si Cepot.wiosnya pa? da disebatkeun ieuh sumberna.

  sono waktos acara expo niort 2006, 40 dinten campleng sareng pa Ganjar, Pa Arthur (STSI Bdg) aprak-aprakan di prancis. nunutur si cepot.

  sajak cikaracak janten inspirasi ngadamel naskah garapan wayang ajen “ngaruat kalangkang”

  hatur nuhun,
  baktos abdi

  pun wawan ajen

 3. reza A1O.03.069 said,

  on May 26th, 2007 at 7:39 pm

  Willujeumg jamtem pamingpin di unpad….sing tiasa ngabimbing mahasiswana janten jalmi anu guna khususnya kanggo tanah sunda sareung PERSIB….!! Hidup PERSIB

 4. Son Subekti said,

  on June 6th, 2007 at 2:38 pm

  Reueus, maos sadaya seratan salira, bet karasa reugreug jadi urang sunda. Cenah ceuk warta urang sunda teh geus kailangan kasundaanana, nyatana salira mah estuning jejeg panjeg teu laas ku “ngagulidagna budaya deungeun” anu ceuk batur mah “moderem” cenah.

  Salam baktos ka salira, sarta puji syukur ka dzat anu maha kawasa anu parantos maparin kapercantenan mingpin Unpad. Sim kuring percanten salira baris istiqomah dina nanjeurken “visi sinareng misi”.

  Upami ngadangu jenengan salira sim kuring sok emut waktos KKN 1982 di Sukanagara Cianjur Selatan, anu dibingbing ku salira


 5. on July 12th, 2007 at 11:32 am

  alah kang meuni sae pisan….asa waraas pisan :)
  Nuhun ah

 6. Dadang Rusmana said,

  on July 12th, 2007 at 2:55 pm

  Reueus aya pamingpin mikacinta ka kasenian sunda, atuh saha deui nu bakal mikacinta ka kasenian sunda ari lain urang sunda sorangan, sim kuring ngaraos bingah saatosna ngaos sajak-sajak ti kang ganjar mugia sing janten anutan urang-urang sadaya, dia antos sajak-sajak nu enggalna kang !!!

 7. Yatun R. Habullah said,

  on September 17th, 2007 at 10:32 am

  Kang salam baktos ti urang ciamis

 8. asep said,

  on October 4th, 2007 at 1:09 am

  seruuu…hebat..menyatu..kata-kata bapak itu punya ruh yang auranya begitu besar…two thumbs up untuk ganjar kurnia


 9. on October 9th, 2007 at 10:26 am

  wilujeng wayah kieu, kang. kayungyun ku sajak-sajakna. oge ku rumpaka tembang bandunganana. mugia karya-karyana teras ngamalir ngagolontor, sanaos tangtos ayeuna kasibukan akang nambihan. salam kenal ti sim kuring.

 10. kangade said,

  on October 23rd, 2007 at 11:24 am

  Pa Ganjar ayeuna mah tiasa langkung ti “ngagerem” tapi mangga geura “kerekeb” tah nu sok ngagunasika teh, khususna di Unpad, di sarengan ku kakiatan Do’a


 11. on January 3rd, 2008 at 7:08 am

  Nuhun kana sagala perhatosanana.

 12. nety said,

  on January 22nd, 2008 at 5:27 am

  Sampurasun.
  Haturan kang ganjar.
  Wilujeng tahun enggal 2008.mugia kang Ganjar sakulawargi aya dina panangtayungan Alloh swt.
  Duh..meuni kayungyun…tiasana ngadamel sajak sunda na.
  komo deui eta aya sajak huis..leres pisan kang.di cabutan kalah langkung nambihan. ..di antos deui seratanan nana.

  Baktos
  Nety


 13. on January 22nd, 2008 at 9:55 am

  Nuhun kana perhatosanana. Salam.


 14. on February 3rd, 2008 at 1:55 am

  Kang, teu nyangki pisan…. rajin…
  Tiasa nyuhuneun resepna teu????
  kumaha cara ngabagi waktu?????


 15. on February 3rd, 2008 at 8:48 pm

  ah pangangguran wae. upami aya kereteg sok curat coret. Lumayan di ka Mangle keun mah nambih-nambih kangge balanja

 16. Nantia Rena said,

  on February 6th, 2008 at 12:59 pm

  Kang, wilujeng…..
  Resep ningali Akang maca sajak waktos pa Ajip tepang taun, sanaos saur Akang di Kompas maca sajak teh pedah we Akang rektor Unpad, tapi reueus aya inohong Sunda nu aktif mikacinta seni tradisina. Iraha aya reuni Lises Kang? Banguna resep lamun alumni2 tatabeuhan atanapi igel-igelan….kacipta maraceuh….


 17. on March 2nd, 2008 at 3:56 pm

  duuh kang sae sajak sajakna, salam kenal wae kasadayana komunitas urang sunda , oge ka akang Ginanjar mugi si sukses .

 18. n. suryana said,

  on May 28th, 2008 at 11:29 am

  Kang, nepangkeun. Abdi resep kana sajak Akang. Tos seueur sajak teh? Naha parantos dibukukeun? Pami teu acan, saena dibukukeun wae supados pangalaman puitik Akang anu tadina “mempribadi” janten pangalaman kolektif balarea. Sae pisan da geuning masalah-masalah kamanusaan teh hakekatna universal. Komo upami nu motretna pajabat pendidikan nu sibukna sapertos akang.
  Sok, dirojong pisan!

 19. adinda said,

  on July 1st, 2008 at 3:34 pm

  Nembe terang pak Ganjar teh kamari waktu aya acara di PSBJ UNPAD (Jumat, 27/6/2008) Najan kuring gawe di UNPAD ge tara teuing neulek-neulek, da perasaan mah tiap ganti rektor anyar ah kitu jeung kitu. Ari ieu asa beda jeung nu engeus-engeus, basajan pisan. Hamputen pak. Asa kureueus boga pamingpin nu nyunda jeung basajan, asa teu asa-asa. Tapi kuring ge boga rumasa, tetep kuring mihormat Bapak salaku pimpinan tertinggi. Wilujeng pak. Diantos seratan sanesna. Mugi Bapak janten triger perubahan di UNPAD.

 20. I Djatnika said,

  on October 23rd, 2008 at 2:43 pm

  Dina sajak Cikaracak, aya nu kirang marenah. Eta wae dina pada ngawitan. Saurna teh, “cikaracak ngaracakacak/leueung dibukbak/…../caina teu ngeclak…….
  Cek raraopsan mah asa dipaksakeun teuing.
  Punten Bapa Profesor, ngiring aub…

Leave a Reply

replica handbags,louis vuitton handbags,chanel handbags,gucci handbags,designer replica handbags,replica hermes handbags,replica designer handbags,knockoff handbags,fake handbags,coach replica handbags,replica tag heuer watches,omega replica watches,breitling replica watches,replica hublot watches,replica ulysse nardin watches,replica rolex submariner,replica rolex yachtmaster,replica cartier watches,replica patek philippe watches,replica bell ross watches,replica a lange & sohne,replica panerai watches,replica iwc watches,replica u-boat watches,replica Chopard watches,replica Vacheron Constantin watches,Zenith watches,replica louis vuitton handbags,fake designer handbags,replica designer handbags,knock off designer handbags,replica designer bags,replica fendi handbags,Louis Vuitton,gucci handbags,chanel bags.