Skip to content

SAJAK GEDEBUL

Umbul-umbul nu rentul
dina tutunggul wadul
ngélébétkeun rahul

Kecap-kecap – kécap
muncrat tina ilat-ilat; bau
hangru kakawasaan
ngabanjiran nagri
ngancurkeun bangunan
ngaruntagkeun jambatan

(terus dijaradikeun proyék pikeun nawur hutang
mangsa pilihan)

Jangji-jangji nu diobral
dina panggung kabohongan
ceuhil huntu pulitik kapentingan
nu awor ku gaur knalpot aleutan abringan dukungan

Para pamingpin katorékan
Kereteg haté nu nyaroblos harepan
ukur hawar-hawar dijadikeun pertimbangan

Mangsa géol ngebor dangdut pulitik beuki maceuh
kapeurih jeung kateupercayaan ngajeroan

Bari ngajogédan kasusah,
Rahayat seuri sinis
terus nonggéngan

Cigadung 20 September 2008

Published inKesenian

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *